Välkommen till årets mest inspirerande dag

 

Projektdagen är en utvecklings och inspirationsdag för dig som jobbar som projektledare, ledare, chef, entreprenör, beställare, projektmedarbetare eller bara är intresserad av projektledning och ledarskap.

Boka här

Tema för året:
Vilka projektledarkompetenser kommer att krävas 2025?

-Av Europas sammanlagda BNP skapas 40 procent i projekt och det innebär för Sveriges del att mer än 1 200 miljarder kronor per år hanteras i projektet. Det lönar sig med andra ord att satsa på projektledning via utbildning och certifiering.

Vilket område kommer tveklöst att efterfrågas oavsett all annan förändring? Vilket ledarskap behövs idag och i framtiden?

Per-Olof Sandberg
Per-Olof är certifieringsansvarig vid Svenskt Projektforum sedan 2013. Innan dess verkade han som assessor i både Sverige och Danmark. Per-Olof Sandberg har mångårig erfarenhet av projektledning, portfölj- och programledning samt stor branscherfarenhet av finansbranschen, bland annat som CIO hos Landshypotek Bank.

Tarja Räihä
Tarja arbetar som projektledare inom Region Örebro län och har mångårig erfarenhet av att leda olika typer av utvecklingsprojekt inom regionen men också av att coacha och utbilda nya projektledare och stötta dem vid val, och användning av, metoder i projektarbetet. Tarja har en internationell certifiering som senior projektledare (IPMA B).

Tarja ingår även juryn som utser Årets Projektbok.

Johan Hydén presenterar Årets projektbok
Johan har arbetat i 40 år med projekt och som projektledare i 30 år. Han är certifierad senior projektledare enligt PMI. Han var tidigare ordförande för svenska projektledarföreningen och jobbar idag mestadels som stöd i projekt, bland annat genom utbildning, mentorskap och riskanalys.

Johan är ordförande för juryn som utser Årets projektbok.

Deltar gör även Pia Lundgren verksamhetschef Svenskt Projektforum som under eftermiddagen (13:00 – 15:30) bjuder in till informationsträff om sin verksamhet, projektnätverk och certifieringar.

Deltagande är gratis och vi bjuder på kaffe och ”tilltugg” 🙂

Dyker du inte upp (utan avbokning) debiterar vi dig 200:-

Välkommen!

Boka här